Dishonored Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 08:52, 1 maj 2013Szklarz tablica edycje 482 bajty +482 Utworzył nową stronę „'''Wybuchające brytany''' – notatka. == Transkrypcja == Bartholomew, Widziałem uprzęże, które wynajdujesz w tym swoim warsztacie. Jeśli zam...”