Dishonored Wiki
Advertisement

Spiskowcy – grupa osób odpowiedzialnych, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, za śmierć cesarzowej Jessamine Kaldwin i utrzymanie się przy sterach władzy przez Hirama Burrowsa.

Spiskowcy główni[]

Pozostali spiskowcy[]

  • Nadrewident Thaddeus Campbell  najbliższy współpracownik Regenta, przywódca Kongregacji Wszechludzi. W zamian za pomoc w zorganizowaniu zamachu uzyskał większe wpływy w Dunwall: jego Rewidenci otrzymali władzę prawną i możliwość stosowania siły, a także prawną nietykalność.
  • Lord Custis Pendleton i Lord Morgan Pendleton – zepsuci bracia bliźniacy, którzy (prawdopodobnie) w zamian za zysk materialny, zgodzili się ukryć Emily Kaldwin i popierać Regenta w Parlamencie.
  • Lady Boyle  kochanka Burrowsa, która finansowała całe przedsięwzięcie i władzę Regenta po tym, jak Burrows zapewnił jej i jej siostrom bezpieczeństwo poprzez np. wynajęcie tallboyi do pilnowania Rezydencji Boyle'ów.

Spiskowcy pośredni[]

  • Anton Sokołow  nie brał udziału w spisku, nic o nim nie wiedział, ale pomagał Regentowi utrzymać się przy władzy wynajdując różne urządzenia wykorzystywane przez ludzi Burrowsa. Dzięki temu utrzymał swoją dotychczasową pozycję.
Advertisement