Dishonored Wiki
Advertisement

Rektor – tytuł przewodniczącego Akademii Filozofii Naturalnej. W czasie trwania gry rektorem jest cesarski medyk, Anton Sokołow.

Advertisement