Dishonored Wiki
Advertisement

Próby zdolnościksiążka pochodząca z gry Dishonored. Można ją odnaleźć w pokoju przesłuchań w trakcie misji „Zniesławiony”.

Transkrypcja[]

Wersja oryginalna[]

[Excerpt from a book on the esoteric practices of the Abbey ]

Once a child shows the proper inclination, he is marked. Overseers are assigned to study the subject, surreptitiously, in order to determine whether this inclination is supported by cosmological conditions and other signs, ongoing throughout the year.

At the end of the cycle, those befitting further testing are removed from their homes some hours before dawn, and must begin the march to an outpost outside the city.

There, the children undergo ritual preparation and evaluation until the last night of the Month of Rain, when they make a pilgrimage to Whitecliff. During an elaborate ceremony, it is determined which of the childrenwill become Overseers and which must be put down.

Wersja polska[]

[Urywek książki o ezoterycznych praktykach Kongregacji]

Gdy dziecko okaże odpowiednie inklinacje, zostaje naznaczone. Przydzielani są Rewidenci, którzy dyskretnie badają obiekt, w celu ustalenia, czy te inklinacje poparte są warunkami kosmologicznymi oraz innymi znakami, pojawiającymi się w ciągu roku.

Pod koniec każdego cyklu, ci, którzy nadają się do dalszych testów, zostają usunięci ze swych domów na kilka godzin przed świtem i muszą rozpocząć marsz do posterunku poza miastem.

Tam dzieci poddawane są rytualnym przygotowaniom i ocenom, aż do ostatniej nocy Miesiąca Deszczu, kiedy odbywają pielgrzymkę do Białego Urwiska. Podczas wymyślnej ceremonii ustala się, które dzieci staną się Rewidentami, a których należy się pozbyć.

Advertisement