Dishonored Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 07:41, 1 maj 2013Szklarz tablica edycje 650 bajtów +650 Utworzył nową stronę „'''Ostrzeżenie''' – notatka. == Transkrypcja == Bertholdzie, Dowiedziałem się, że jeden z naszych braci próbuje zostawić przesył...”