Dishonored Wiki
Advertisement
  • Uwaga, mieszkańcy Dunwall. Każdy, kto dysponuje informacją na temat śmierci Nadrewidenta Thaddeusa Campbella, powinien bezwłocznie zgłosić się do Straży Miejskiej na przesłuchanie. W chwili tego kryzysu duchowości Rewidenci rozpoczęli Ucztę Malowanych Imbryków, która potrwa aż do chwili wyboru nowego Nadrewidenta.
    • Jeśli Corvo nie zabił Campbella: Uwaga, mieszkańcy Dunwall. Thaddeus Campbell – były Nadrewident – nie jest już obywatelem Dunwall Nosi teraz Piętno Heretyka i, zgodnie z jedną z najstarszych tradycji Kongregacji Wszechludzi, udzielenie temu człowiekowi pomocy lub schronienia będzie uznane za wykroczenie. W chwili tego kryzysu duchowości Rewidenci rozpoczęli Ucztę Malowanych Imbryków, która potrwa aż do chwili wyboru nowego Nadrewidenta.
  • Uwaga, mieszkańcy Dunwall. W tej dzielnicy obowiązuje od teraz zakaz użycia tranu. Aby zapewnić zastosowanie się do zakazu, może zostać użyta siła.
  • Uwaga, mieszkańcy Dunwall. Wprowadzono od teraz obowiązkową reglamentację tranu. Niezastosowanie się do zalecenia jest poważnym przestępstwem.
  • Uwaga, mieszkańcy Dunwall. Lord Regent zarządził bezwzględne racjonowanie tranu na tym obszarze. Niezastosowanie się skutkuje natychmiastowym aresztowaniem.
Advertisement