Dishonored Wiki
Advertisement

Obowiązki rachmistrza ofiarksiążka.

Transkrypcja[]

[Urywek podręcznika nowych procedur Straży Miejskiej]

Z polecenia Lorda Regenta, w obliczu rosnącego kryzysu zarazy, pozycję rachmistrza ofiar piastować będą mogli tylko oficerowie, zwykle niższego lub średniego stopnia. W większości spraw codziennych oraz tyczących się godziny policyjnej oficerowie ci będą odpowiadali przed czynnym oficerem dyżurnym. Każdy rachmistrz ofiar będzie miał jednakże władzę w sytuacjach związanych z zarazą i zajmowaniem się zmarłymi, włącznie z osobnikami wykazującymi symptomy późnego stadium choroby (zwanymi pospolicie „płaczkami”). Zaczynając od Miesiąca Deszczu, zainteresowani oficerowie mogą aplikować na okres próbny, a w przypadku przyjęcia, na dwutygodniowe szkolenie. Wypłata będzie wydawana w postaci monet i racji eliksiru, w ilości jeden i pół normalnego wynagrodzenia.

Advertisement