Dishonored Wiki
Advertisement

O piętnowaniu heretykównotatka.

Transkrypcja[]

Piętno Heretyka zarezerwowane jest dla tych Rewidentów, którzy popełnili występne akty przeciwko zakonowi, ale nie złamali zasad w sposób zmuszający do wykonania egzekucji. Żadna informacja, pomoc ani schronienie nie może być udzielona człowiekowi noszącemu piętno; ta osoba jest na zawsze niepożądana w Kongregacji oraz miejscach jej podległych.

Podczas zastosowania piętno przykładane jest do czoła, aby wszyscy widzieli grzechy naznaczonego. Związek chemiczny działa natychmiast, pozostawiając bliznę do końca życia.

Pokój przesłuchań, tu, w Biurze Nadrewidenta, czeka gotowy do rytuału piętnowania, na wypadek zajścia takiej potrzeby. Naznaczony musi zostać przypięty do krzesła do przesłuchań i unieruchomiony, gdy stosowane jest piętno. Samo Piętno Heretyka ma być przechowywane w tym samym pokoju.

Advertisement