Dishonored Wiki
Advertisement

Notka dotycząca bezpieczeństwa w Rafineriinotatka.

Transkrypcja[]

Pamiętaj, by trzymać schody w pozycji „góra” przez cały czas, o ile nie następuje zmiana szychty lub paląca potrzeba. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować uszkodzeniem sprzętu i (lub) utratą życia.

W przypadku nagłej potrzeby, główne zasilanie ZOSTANIE wyłączone. Użyj zapasowego odbiornika poprawej, aby przywrócić zasilanietego panelu kontrolnego.

Advertisement