Dishonored Wiki
Advertisement

Nadrewident – książka.

Transkrypcja[]

[Urywek serii tekstów o rolach i rytuałach Rewidentów]

W ciągu stuleci Kongregacja Wszechludzi zajmowała miejsce dominującej religii na Wyspach. Nie tylko jej wyznawcy zowią ją jedynie słuszną wiarą, ale oprócz kilku tolerowanych wariantów, ścigają wiernych innych wyznań jako heretyków, co kończy się raczej niesieniem krzywdy niż harmonii.

Kluczowym elementem dobrostanu Kongregacji jest Nadrewident, czczony przez wszystkich pozostałych Rewidentów, kobiety z Zakonu Wyroczni oraz zgromadzenia reprezentantów wszystkich miast i miasteczek w Cesarstwie. Nadrewident jest wzywany do interpretacji Siedmiu Zakazów oraz inicjowania ważnych ceremonii, takich jak Uczta Zatracenia na koniec każdego roku kalendarzowego.

Ponad wszystko Nadrewident musi ucieleśniać Zakazy, służąc jako żywy przykład ich doskonałości.

Po śmierci aktualnego Nadrewidenta zadaniem rady złożonej ze starszych Rewidentów jest zwołanie Uczty Malowanych Imbryków, będącej pierwszym krokiem w żmudnym procesie wyboru nowego przywódcy Kongregacji. 

Advertisement