Dishonored Wiki
Advertisement
CampbellSokołow

Nadrewident Thaddeus Campbell na obrazie Sokołowa

Nadrewident (ang. High Overseer) – najwyższy tytuł w hierarchi Kongregacji Wszechludzi przysługujący jej religijnemu i politycznemu przywódcy czczonemu przez pozostałych Rewidentów, członkiń Zakonu Wyroczni i zgromadzenia reprezentantów wszystkich miast i miasteczek w Cesarstwie. Bezpośrednio pod nim znajdują się wszyscy Rewidenci. 

Obowiązkiem Nadrewidenta jest interpretacja Siedmiu Zakazów, stanowienia ich ucieleśnienia oraz inicjowania ważnych uroczystości, takich jak Uczta Zatracenia.

Nadrewidenta wybiera grupa Rewidentów zwana Kręgiem Wpływów w czasie Uczty Malowanych Imbryków. Po elekcji Nadrewidenta, następuje Rytuał Inwestytury, czyli uroczyste przekazanie nowowybranemu władzy w Kongregacji i jej insygni[1].

Prochy części Nadrewidentów, jeśli nie wszystkich, zostały złożone w Izbach Pamięci w biurze Nadrewidenta.

Nadrewidenci[]

Znani Nadrewidenci, w kolejności chronologicznej:

Przypisy[]

Advertisement