Dishonored Wiki
Advertisement

Kongregacja Wszechludziksiążka.

Transkrypcja[]

[Urywek większego dzieła o historii Rewidentów]

Kongregacja Wszechludzi jest siedzibą władzy religijnej oraz stanowi inspirację dla wszystkich Rewidentów w całym Cesarstwie. Zakon rósł w ciągu lat, aby chronić zwykłych ludzi przed nikczemnością Odmieńca, aż zaistniała potrzeba powstania centralnego bastionu skupiającego autorytet zgromadzenia. Ta imponująca budowla to cel pielgrzymek szukających schronienia lub przewodnictwa.

Wielu mylnie przypisuje budowę Kongregacji Nadrewidentowi Benjaminowi Holgerowi, podczas gdy w istocie fundamenty położył następca Holgera, John Clavering. Krótko po ukończeniu Kongregacji zebrali się tam wszyscy Rewidenci z krainy i rozpoczęli wędrówkę na Białe Urwisko.

Tam doszło do wielkiego oblężenia, gdy Rewidenci oczyszczali region. Rozszalała się bitwa przeciwko heretykom, wiedźmom i sługusom Odmieńca. Chociaż podczas zmagań zginął Holger, Białe Urwisko zostało oczyszczone i nastąpiły trwające miesiąc rytuały ceremonialne, dając początek wielu inwokacjom i mowom, które zapisano w księgach i przyniesiono do Kongregacji, gdzie czczone są do dzisiaj.

Advertisement