Dishonored Wiki
Advertisement

Kanały pod Dunwallksiążka.

Transkrypcja[]

[Urywek krótkiego przeglądu historii architektury Dunwall]

W ciągu pokoleń akwedukty i tunele pod miastem Dunwall służyły przeróżnym celom.

W najwcześniejszych dniach historii miasta kilka głównych kanałów używano do odprowadzania wezbranej wody z rzeki podczas powodzi. A przez pewien czas wśród bogatych arystokratów modne było zlecanie budowy dróg wodnych, umożliwiających dostęp do ich rezydencji przez rzekę Wrenhaven wraz z jej pomniejszymi dopływami. W ciągu lat tunele te zaczęły się łączyć, czasami celowo, a czasami przypadkowo.

Historia systemu tuneli jest bogata. Jak uczone jest każde dziecko w szkole, podczas Insurekcji w Morley kanały były intensywnie wykorzystywane przez buntowników. Jak wspominano w popularnych piosenkach barowych, kochankowie często znajdowali prywatność w niektórych z czystszych wylotów, gdzie świeże powietrze napływało unoszone wiatrem od samej rzeki. Z drugiej strony, oprócz dostrzeganej aktywności gangów i przemytników, plotkuje się o tym, że sam aktualny Cesarski Mistrz Szpiegów, Hiram Burrows, ma sieć informatorów, którzy znają zakręty i załomy systemu kanałów jak własną kieszeń.

Aż do niedawnych czasów starsze tunele niszczyły powtarzające się zawały, tworzące osuwiska, które czasami pochłaniały całe ulice. W aktualnym systemie rzadko zdarzają się takie katastrofy, ponieważ kanały zostały wzmocnione i rozszerzone przez Departament Planowania Miejskiego, za rządów Cesarza Euhorna Kaldwina Pierwszego.

Advertisement