Dishonored Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 09:57, 1 maj 2013Szklarz tablica edycje 293 bajty +293 Utworzył nową stronę „'''Instrukcje od Dauda''' – notatka. == Transkrypcja == Toksyny usypiającej można używać tylko na celach uprowadzeń oraz ty...”