Dishonored Wiki
Advertisement

Cesarski Mistrz Szpiegówksiążka.

Transkrypcja[]

[Urywek historycznego spisu tytułów i rang rządowych]

Mówi się, że urząd Cesarskiego Mistrza Szpiegów istniał tak długo, jak długo byli Cesarzowie i Cesarzowe. W najwcześniejszych dniach Cesarstwa jednakowoż stanowisko to istniało w utajnieniu. Dopiero po Insurekcji w Morley publicznie je ujawniono – ze względu na ogromną rolę, jaką ówczesny Mistrz Szpiegów odegrał w stłumieniu rebelii.

Początkowo do roli tej powoływano członków wojska lub oficerów Straży Miejskiej, wybieranych przez Admiralicję. W ostatnich latach odchodzący Mistrz Szpiegów poczynił zalecenia dotyczące jego następcy, wskazując na niewielką kadrę agentów szpiegowskich, którzy mu służyli. W ten sposób zachowana jest kontynuacja, ponieważ wiele z tajnych projektów przedsięwziętych przez rząd nie istnieje na piśmie, a są jedynie przekazywane szeptem, za bezpiecznymi drzwiami.

To prowadzi do powszechnej krytyki urzędu Cesarskiego Mistrza Szpiegów, wskazującej, że podejmowane są działania i zapadają decyzję, o których świadomości nie ma nawet Cesarz lub Cesarzowa. Ten brak nadzoru czy odpowiedzialności jest często omawianym tematem na sesjach parlamentarnych, ale ci, którzy wspierają pozycję Cesarskiego Mistrza Szpiegów, twierdzą z naciskiem, że w celu zapewnienia funkcjonowania Cesarstwa ta rola musi istnieć poza granicami istniejącej biurokracji lub prawa.

Advertisement